Bogesund:92Notarum Explicatio

Börsalijdan, hemmen       1
          Ränter smör       2 pund  
              Vtsäde                              3 4/5
                   Höö                                     10
Eenßäde mull och sand jordh.


Vlffåhs, hemmen              1
          Ränter smör      2 pund  
              Vtsäde öde alz                  1 2/5
                   Höö                                     7


Eenßäde mull och öhr jordh
Skough till timber, giärzle
och brännemarck
Mulebete nötorfftigt


(Karttext:)

Betes hage
Börsalijdan
Tuffuig hård wallz engh
Liungh backe
Hård wallz engh
Bettes marck
Maa engh
Betes hage
Liungh backe
Liungh backe
Hård wallz engh
Vlffåhs
Betes hage
Onyttigh måse