Bogesund:93Notarum Explicatio

Höghult, hemmen       1
          Ränter smör   4 pund  
                brukat    1 3/5 
Vtsäde {                          }        3 2/5 
                obrukat  1 4/5
                           Höö                        12
Eenßäde mull och sand jordh


Hiszered, hemmen     1
          Ränter smör   1 pund  
              Vtsäde                         1 3/5
                   Höö                                 5


Eenßäde mull, miäla och
            sand jordh.
Till förbemältte hemmen ähr
skough till timber, giärzle
och brännemark nötorfftig
Fiske watn medelmatigt1
    Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Hård wallz engh
Gran backe
Liungh och hård walz engh
Höghult
Maa engh
Liungh marck
Hiszered
Liungh backe
Tuffuigh maa engh
Liungh marck
Liungh backe

1 D.v.s. medelmåttigt