Bogesund:94Notarum Explicatio

Hijå, skatte hemmen       1
          Ränter smör   4 pund  
                Vtsäde                 5 2/5 
                      Höö                        16
Eenßäde mull och sugh jordh
Skough till timber, giärzle
    och brännemark
Mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Maa engh
Betes hage
Hård wallz engh
Betes hage
Liungh backe
Betes hage
Hijå
Tuffuigh engh
Liunghe backe

1 D.v.s. medelmåttigt