Bogesund:95Notarum Explicatio

Bårgaholm, hemman       1/8
          Ränter smör   1 pund  
                Vtsäde                  2 1/10 
                      Höö                          5
Eenßäde mull och sand jordh


Arnåhs, skatte hemmen     1
          Ränter smör   4 pund  
                brukat    1 4/5 
Vtsäde {                          }   2 3/5 
                obrukat  4/5
                      Höö                          14
Eenßäde mull och miälla jord
Fiske watn godt
Skough till timber, giärzle
och brännemarck
    Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Betes hage med gran skough
Liungh och hård wallz engh
Onyttigh måse
Bårgaholm
Öde
Onyttigh måse
Öde
Ode1
Arnåhs
Ode1
Öde
Liungh måse
Måsigh hård wallz engh

1 D.v.s. Öde