Bogesund:96Notarum Explicatio

Brunarph, hemmen       1/4
          Ränter smör   1 1/2 pund  
                brukat    1 1/5 
Vtsäde {                          }       2 
                obrukat  4/5
                      Höö                          8
Eenßäde sand, mull och öhr jord
Quarn gångande hööst och wåår


Gränöd, hemmen       1/4
          Ränter smör   1 pund  
                brukat    1 2/5 
Vtsäde {                          }       2 
                obrukat  3/5
                      Höö                          6
Eenßäde mull och öhr jord
Skogh till timber, giärzle
och brännemarck
    Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Betes hage med måßor, gran och börke skough
Betes marck
Liungh och hårdh walz engh medh eeke skogh
Brunarph
Maa engh
Liungh och hård walz engh
Måsigh hård walz engh medh börke skogh
Träsk
Gränödh