Bogesund:97


                Effterskreffne
                    hemman
    affmätte j Miöbäcka sochn

 
                Öbranstorph
                                     }              folio  98
                Tokaboo
                Catarph                         folio  99
                Eekåsen                        folio  98
                Brostorph, 3 hemman   folio  99, 100
                Sturckvnga                    folio 102                                
                Stora Moohult
                                       }            folio  101
                Lilla Moohult
                Grälaboo                       folio  102