Bogesund:98Notarum Explicatio

Öbransztorph, hemmen  1/4
          Ränter smör   <.>
                    Vtsäde             1 3/5
                          Höö                     5
Eenßäde sand och mull jordh


Tokaboo, hemmen        1/4
          Ränter smör   <.>  
                brukat    3/5 
Vtsäde {                          }  1 3/10
                obrukat  7/10
                          Höö                     5
Eenßäde mull och sand jordh
Skough till timber, giärzle
och brännemarck nötorfftig
    Mulebete godt


Eekåsen, hemmen         1/2
          Ränter smör   1 1/2 pund  
                brukat    2 1/10 
Vtsäde {                          }  2 1/2
                obrukat  2/5
                          Höö                    10
Eenßäde öhr och mull jordh
Quarn öde, fordom gångande
       hööst och wåår
Skough till timber, giärzle
och branne marck1 nötorfftig
    Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Onyttigh måse
Hård wallz engh
Tokaboo
Onyttigh måse
Öbranstorph
Öde
Betes marck
Öde
Öde
Öde
Liungh och måsigh hård wallz engh
Betes hage medh fuer2 skough
Öde
Öde
Betes hage öfuer3 med liung
Onyttigh måße
Ekåsen
Öde
Tuffwigh engh
Hård wallz engh med eeke skough

1 D.v.s. brännemark
2 D.v.s. furu?
3 D.v.s. övervuxen?