Bogesund:99Notarum Explicatio

Caatarph, skatte hemmen  1
          Ränter smör       3 pund
                    Vtsäde                      5 4/5
                          Höö                             18
Eenßade1 mull och öhr jordh
Skough till timber, giärzle och
    näffuer notorfftigh2.
2 stycken quarnar gångande hööst och wåår


Backen i Brosztorph, hemmen  1/4
          Ränter smör       1/2 pund
                brukat    2/5 
Vtsäde {                       }              1
                obrukat  3/5
                          Höö                             4
Lijka lägenheeter med Stora och
    Lilla Brostorph


(Karttext:)

Quarn
Betes hage
Quarn
Engh
Catarph
Skön wallz engh
Betes hage med börcke skough
Hård wallz engh med eeke skough
Betes hage
Måsigh hård wallz engh med börke skough
Betes hage
Her möta Stora Brostorp
Öde
Öde
Backen
Måsigh hård wallz engh
Her möter Lilla Brostorpa ägor

1 D.v.s. Ensäde
2 D.v.s. nödtorftig