Bogesund:Register


                Effterskreffne
                    sochner
affmätte j Marck och Kindz häradher

                Kinna sochn              folio  1
                Örby sochn               folio  1   etcetera  4
                Grimmared sochn      folio  8
                Skiedskiemma sochn folio 16
                Gunnarsiöö sochn      folio 25
                Sättilla sochn             folio 31
                Hysna sochn             folio  41
                Säglora sochn           folio  51
                Friszla sochn             folio  61
                Kinnarum sochn        folio  65
                Skiephult sochn         folio  77

                     Kindz häradh                                                       
                Öxabäcka sochn       folio  81
                Hålßliunga sochn       folio  87
                Miöbäcka sochn       folio  97
                Eleffze sochn             folio 103
                Kalffz sochn              folio 109
                Mårdakleffz sochn     folio 113
                Roasiöö sochn           folio 117
                Sexdrega sochn         folio 121
                Twärred sochn          folio 127                  
                Marbäcka s<och>n1 folio 131
                Giälsta sochn             folio 135
                Ölszremma sochn      folio 139
                Dalszarpa sochn        folio 142                   

1 Hela ordet inte synligt p.g.a. skada i papperet