C1: 10


(Rubrik:) Östre Rekarne.

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Stenby ähr ett crone hemman
B.        Vthsäde thet ena åhret                                 8 3/4 tunna                            
C.        Vthsäde til samma åhr aff Söder engz vthfiel 1 1/4 tunn
D.        Vthsäde thet andra åhret                              7 1/2 tunna
E.         Vthsäde till samma åhr aff vthfiellerne           3 1/4 tunna
            Teße öffwer skreffne vthfieller ähro i
            Edeby gerdet belägne.
NB.     Hårdwalshöö aff Knapengen, fins folio 111    20 la
            Till denne by fins hwarken skogh, mule-
            beet, humblegårdh eller några andra lä-
            genheter effter instruction.

F.         Dhetta torp ähr belägit i skilnaden emil-
            lan Stenby och Hyffwine.
G.        Vthsäde både åhran til hoopa                        1/2 tunna

            Thesze vthfiellar lyda
            till effterföliande byar, finnas folio 82
6.         Lundby vth[f]fiel vthsäde                              2 1/4 tunna                            
7.         Höö aff engen och linden                            15 las
8.         Hättinge vthfiel, vthsäde obrukat å                2 1/4 tunna
9.         Höö aff engen ter samma städes                   <...>


(Karttext:)

Här möter Hyffwine ägor.
Moo iordh
Här möter Lundby.
Mooiordh
Jäge backa
Här möter Axby
Här möter Edeby.
Sandh iordh
Edeby ägor.
Edeby ägor.
Här möter Raffsta3
Swart mylla
Söder engh kallas deße fiellar.
Swart mylla
Obrukat
Swart mylla
Obrukad åker 
Här möter Danmarch
Har4 möter Malmöö.
Scala ulnarum1 11 tillskrivet med blyerts
2 8 tillskrivet med blyerts
3 D.v.s. Rävsta?
4 D.v.s. Här