C1: 100


(Rubrik:) Öster Rekarna.                 
    

            Notarum Explicatio
              

            Dufuetorp cronehemman 1/4        1 öreslandh
A.        Wästergierdet ett åhrs vthsädhe    4 tunnelandh 
B.        Östergierdhet annat åhrs vthsäde   3 7/8 tunneland
            Gierdes engh jbidem till höö         2 laß
            Detta hemman hafuer en engh widh
            Hangnesta, littera O, folio 101, till höö 4 laß.
            Detta hemman hafuer åker och engh
            widh Gåttskiäl, litteris N, O, folio 90
N.        En åker vthsädhe                         2 tunneland
O.        Engh jbidem till höö                     1 laß
            Till Dufuetorp ähr inga flere lägenheeter, huarken
            vthmarck, mulebete, skogh eller och fiskewatn.

(Karttext:)

Här tagher Gåttskiäls äghor widh
Leer iordh
Leer iordh
Lindh
Lindh
Skifftinghe äghor proxime