C1: 102-103


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.                 
    

            Notarum Explicatio
              

A.       Gåttskiäl hemman      2
B.        Wästergierdhet                                     25
C.        En wreet           } ett åhrs vthsädhe {    2 13/16 { tunnelandh
D.        En wreet                                              3 7/8        
            Ödesåker i Wästergierdhet                   9/16 tunnelandh
D.        Engh jbidem till höö                              4 laß
E.        Östergierdhet                                       15 tunnelandh
                                 }annat åhrs vthsädh<e>{
F.        Lille gierdhet                                         3 13/16
G.       Gummer flåttan, en åker till Skifftinghe, numero 1,
           folio 92, berättas ähr fordom kommen ifrån
           Gåttskiäl, vthsädhe                                1 5/16 tunnelandh
H.       En starwaldz engh till höö                       20 laß
I.         En skeenwaldz engh till höö                   20 laß
K.       En hårdhwaldz engh till höö                    30 laß
L.        En elack tofuigh hårdh waldz engh till höö 4 laß
M.       En engh till höö                                       1 laß
            Denne by hafuer en engh wid Saal, littera I, folio 85,
            till höö                                                   3 laß

1.        Cronehemman jbidem    1                    6 öreslandh
           hafuer i byemåll 6 stenger.
           Vthsädhe i Wästergierdet, littera B      12 1/2 tunnelandh        
           Ödhesåker ibidem vthsädhe                 9/32 tunneland
           Vthsädhe i wreeten, littera C               1 13/16 tunnelandh
           Vthsädhe i wreten, littera D                 1 15/16 tunneland
           Engh jbidem till höö                             2 laß
           Vthsädhe i Östergierdhet, littera E       7 1/2 tunnelandh
           Vthsädhe i Lillegierdet, littera F           1 29/32 tunnelandh
           Starwaldzhöö i engen, littera H, till       10 laß
           Skeenwaldzhöö i engen, littera I, till     10 laß
           Hårdhwaldzhöö i enghen, littera K, till  15 laß
           Hårdh waldz höö i engen, littera L, till   2 laß
           Höö i enghen, littera M, till                   1/2 laß
           Dhetta hemman hafuer i engen, littera I, widh Saal, fol. 85,
           höö                                                     1 1/2 laß

2.        Cronehemman jbidem    1                    6 öreslandh
           hafuer i byemåll 6 stenger.
           Vthsädhe i Wästergierdhet, littera B    12 1/2 tunnelandh        
           Ödes åker ibidem vthsädhe                  9/32 tunnelandh
           Vthsädhe i wreeten, littera C               1 13/32 tunnelandh
           Vthsäde i wreeten, littera D                 1 15/16 tunnelandh
           Höö ibidem                                         2 laß
           Vthsädhe i Östergierdhet, littera E       7 1/2 tunnelandh
           Vthsädhe i Lillegierdhet, littera F         1 29/32 tunnelandh
           Starwaldz höö i enghen, littera H         10 laß
           Höö i enghen, littera I                          10 laß
           Hårdh waldz höö i enghen, littera K     15 laß
           Höö i enghen, littera L                          2 laß
           Höö i enghen, littera M                        1/2 laß
           En vthiordh till Dufuetorp, numero 1, folio 88.
N.       En wreet vthsädhe                                2 tunnelandh
O.       Engh ibidem till höö                              1 laß

           Numero 2 hafuer engen, littera I, widh Saal, folio 85,
           höö                                                       1 1/2 laß

           En beteshaghe till Gåttskiäll.

           Till ofuanbemälte by ähr ganska ringha skogh och inghen vthmarck
           eller mulebete meer än såsom denne vptechnadhe bets haghe.

(Karttext:)

Godh slätt starwaldz engh
Betes haghe full <med> berg, steen och någhen skogh.
Här tager Dufuetorps äghor widh.
Mooiord
Moiordh
Öriordh
Ör iord
Slätt skeen waldz engh.
Öriordh
Leer iordh
Här tagher Åhrby äghor widh.
Öriord
Här tagher Skifftinghe äghor widh
Leeriordh
Leer jord
Leeriord
Leer iordh
Leer iordh
Leer iordh
Leer iordh
Hård waldz engh
Dungiord
Hårdwaldz engh
Dungh iordh
Hårdwaldzengh
Dungiord.
Balsta äghor proxime
Fruhagen proxime.
Hård waldz engh.
Scala ulnarum