C1: 104


(Rubrik:) Öster Rekarna.                
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Skiftinghe cronehemman 1/2                 5 1/3 öreslandh
A.        Östergierdhet ett åhrs vthsädhe             9 tunnelandh
B.        Wästergierdet annat åhrs vthsädhe        7 tunne landh
G.        Gummer flåttan jbidem vthsädhe           1 5/16 tunneland
            Denna flått berättas skall fordom wara
            Gåttskiäls åker, men nu ähr dhet vrmin
            nes häffd åkommen, huilken ingen
            må quäliea. Ähr hijt transporterat ifrån folio 90
C.        En hårdhwaldzengh till höö                    30 laß

            Till Skiftinge ähr ganska ringha skogh
            och vthmark, andra lägenheeter ähr dher
            till intit.


(Karttext:)

Här tagher Gåttskiäls äghor widh.
Ör iord
Leer jord
Leer iord
Leer jordh.
Leer iordh
Slätt hårdwaldz engh.
Röcksta äghor proxime.