C1: 108


(Rubrik:) Öster Rekarna.                        
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Vbsalahalsen cronehemman                        1/8         
B.        Östergierdhet ett åhrs vthsädhe                  2 15/16 tunneland
C.        Wästergierdhet annat åhrs vthsädhe           1 9/16 tunneland
D.        Södhregierdhet, sås medh Westergierdhet 1 tunneland
E.         En starwaldz engh till höö                         18 laß
F.         En hårdhwaldz engh till höö                      10 laß
            Detta hemman ähr vpbygt på Eskilltuna ladhegårdz
            ägor och hafuer sitt mulebetesampt skogh på Ladhe-
            gårdhsens ägor. Flere lägenheeter fins dher till intit.

(Karttext:)

Eskiltuna engh proxime.
Hårdh waldz eng
Leer iord
Leer iord
Leer iord
Leer iord
Leer jord
Star waldz engh