C1: 109


(Rubrik:) Klåster sochn.                        
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Ånzöijea hemman                   2
            Vthiordh                                1            
B.        Norregierdhet vthsädhe                        16 tunneland
C.        Sodhregierdhet1 annat åhrs vthsädhe    17 tunnelandh
D.        En hårdhwaldzengh till höö                   21 laß
E.         En starwaldzengh till höö                      42 laß
F.         En starwaldz engh till höö                     16 laß
G.        En starwaldz engh till höö                      8 laß

1.         Cronehemman jbidem   1         8 1/3 öreslandh
            hafuer i byemåll 48 alnar bredh åker.
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera B       8 15/16 tunneland
            Vthsade2 i Sodhregierdhet1, littera C    9 1/2 tunneland
            Hård waldz höö i enghen, littera D       12 laß
            Starwaldzengh till höö i littera E            24 laß
            Starwaldzhöö i engen, littera F             12 laß
            Starwaldzhöö i enghen, littera G           4 laß
            Humblegårdh till 80 stenger.

2.         Frelsehemman jbidem   1         6 öresland
            hafuer i byemåll 30 alnar.
            Vthsadhe2 i Norregierdhet, littera B      5 9/16 tunneland
            Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C     5 15/16 tunneland
            Hård waldz höö i engen, littera D         7 1/2 laß
            Starwaldz engh till höö i littera E           15 laß
            Starwaldzhöö i engen, littera F, till        7 1/2 laß
            Starwaldzhöö i enghen, littera G, till      2 1/2 laß
            Humblegårdh till                                   150 stenger

3.         Skattevthiordh jbidem   1        1 öreslandh
            Lyder till numero 1 i Röcksta, folio 89,
            hafuer i byemall3 8 alnar bredh åker.
            Vthsadhe2 i Norregierdhet, littera B      1 1/2 tunnelandh
            Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C     1 9/16 tunnelandh
            Hårdh waldz höö i enghen, littera D, till 1 1/2 laß
            Starwaldzhöö i engen, littera E, till         3 laß
            Star waldz höö i enghen, littera F          1 1/2 laß     
            Starwaldz höö i engen, littera G, till       1/2 laß

            Till denne ofuanbelte by, Ånzöijea, ähr ganska
            skogh. Men vthmarck och mulebete ähr der till
            någerlundha till nödtorfften.


(Karttext:)

Qwinnersta äghor proxime.
Leer iordh
Leer iordh
Star waldz engh
Leer iordh
Leer iordh
Leer iordh
Leer jordh
Star waldz engh.
Grönsta äghor proxime.
Hård waldz engh
Hughelsta vthiordh proxime.
Star waldz engh.
Scala ulnarum           


1 D.v.s. Södergärdet
2 D.v.s. Utsäde
3 D.v.s. bymål