C1: 11


(Rubrik:) Jäder sochn.

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
H.        Hyffwine är et crono-
            hemman               Skattar                        8 öresland
I.          Vthsäde thet ena åhret j Storegärdet       13 3/8 tunna                            
K.        Vthsäde thet andra åhret j Lille gerdet
                                                                       } 10 3/8 tunna
L.         Vthsäde till samma åhr i wreten                                
M.        Hårdwalshöö aff Knapengen                   60 la
             En körsbärs trägårdh.

             Till denne by finnäs inga lägenheeter, huar-
             ken till mulebeet, fiskewatn eller tarffskogh.            Lunby folio 81 brukar en
            vthiordh i Hyffwine.
I.          Vthsäde till samma vthiordh thet ehna åhret
            i Storegerdet                                              6 3/8 tunnor                           
K.        Vthsäde thet andra åhret j Lille gerdet
                                                                          } 5 1/4 tunna
L.         Vthsäde i wreten till samma åhr i wreten
M.        Hårdewalshöö aff Knapengen                    28 laß


(Karttext:)

Här möter Häßleby engh.
Leriordh
Här möter Stenby
Eenebuskar
Här möter Almby engh.
Obärande iordh
Ler iordh
Eenebuskar
Här möter Axby ägor
Har2 möter Räffsta engh.
Här möter Store Almby.
Här möter Hagby
Eenebuskar
Här möter Waffles3 lööt.
Här möter Räffsta engh.

1 8 tillskrivet med blyerts
2 D.v.s. Här
3 D.v.s. Vävles