C1: 110-111


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.                        
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Qwinnersta hemman               2
            Lijka stora i alla lägen heeter            
B.        Norregierdhet ett åhrs vthsädhe                16 tunnelandh
C.        Södhregierdhet annat åhrs vthsädhe          17 1/2 tunneland
D.        En starwaldz engh till höö                         80 laß
E.         En hårdwaldz engh till höö                       16 laß
F.         En lijten hård waldzengh till höö                4 laß
G.        En lijten hård waldz engh till höö                4 laß
            Denne by Qwinnersta hafuer en engh, littera O
            wid Hangnesta vthiordh folio 104, till höö 8 laß

1.         Cronehemman jbidem            1   6 öreslandh
            hafuer i byemåll 6 stängher.
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera B           8 tunnelandh
            Vthsädhe i Södregierdhet, littera C           8 3/4 tunneland
            Star waldz höö i enghen, littera D, till        40 laß
            Hård waldhöö i engen, littera E, till           8 laß
            Hård waldz höö i enghen, littera F, till       2 laß
            Hårdh waldzhöö i enghen, littera G, till      2 laß
            Detta hemmman hafuer engh littera O wid Hangne-
            sta vthiord, folio 104                till höö       4 laß

2.         Cronehemman jbidem            1   6 öreslandh
            hafuer i byemåll 6 stängher.
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera <B>       8 tunnelandh
            Vthsädhe i Södregierdhet, littera B1          8 3/4 tunneland
            Star waldz höö i enghen, littera C, till        40 laß
            Hårdh walldz höö i enghen, littera D, till    8 laß
            Hårdh waldz höö i engen, littera E, till       2 laß
            Hårdh waldz höö i enghen, littera F, till     2 laß
            Detta hemmman hafuer en engh widh Hangnesta
            vth iord, littera O, folio 104, till höö          4 laß

            Till Qwinnersta ähr skogh till stöör, giersle och wedhebrand
            sampt vthmark och mulebete till nödhtorfften.
            Flere lägenheeter fins härtill intit.


(Karttext:)

 Jägharplatz proxime.
Här tagher Haghnesta äghor widh.
Här på denna sijdhan tagher Greedhby äghor widh.
Öriord
Ör iordh
Leer jordh
Leer jordh
Här tagher Ånsöijea äghor widh.
Leer iord
Leer jordh
Leer iord
Leer jordh
Haghnesta vthiordh pro<x>ime
Hård waldz engh
Hård waldz engh.
Slätt godh starwaldz engh.
Hård waldz engh.
Scala ulnarum


1 Troligen fel för C, likaså är C nedan fel för D etc.