C1: 112


(Rubrik:) Öster Rekarna.                        
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Nortorp ett nybygge och cronetorp.
A.        En lijten wreet vthsädh<e>                       1/4 tunnelandh   
B.        En wreet vthsädhe                                            15/16 tunneland
C.        En wreet vthsädhe                                            3/16 tunnelandh
D.        En lijten wreet vthsädhe                           3/16 tunnelandh  
E.         En starwaldz engh till höö                        3 laß
F.         En betes haghe
G.        Noch en lijten betes haghe, flere lägenheeter fins
            intit till Nortorp.
            Vthi alle denne förskrefne små wreeter ähr sandiordh.

(Karttext:)

Beteshaghe
Beteshaghe
Star waldz engh.
Sånd iord