C1: 113


(Rubrik:) Klåster sochn.                        
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Hangnesta hemman        3
B.        Vthsäde till hele byen i Östergierdhet        21 tunnelandh       
C.        Vthsäde i Wästergierdet                          26 tunneland
D.        En hårdh waldzengh till höö                     16 laß
E.        En starwaldz engh till höö                         48 laß
F.        En wreet vthsädhe                                    3/4 tunna           
G.        En wreet vthsädhe                                   3 1/4 tunna
H.        En starwaldz engh till höö                         12 laß
I.         En starwaldz engh till höö                          12 laß
K.       En starwaldz engh till höö                           6 laß

            Denne by hafuer en vthiordh belägen emällan
            Qwinnersta och Ånsöijea ägor, littera M, folio 104

M.       Ett gierdhe, sås medh Östergierdhet,
            littera M, vthsadhe1                                4 1/2 tunna
            Ödhes åker jbidem, vthsädhe                  2 7/8 tunna
N.        Engh jbidem af hårdh wald, till höö          24 laß

1.         Cronehemman         1/2                 4 öresland
            hafuer i byemåll 4 stänger.
            Vthsädhe i Östergierdhet, littera B          5 1/4 tunna
            Vthsädhe i Wästergierdhet, littera C       6 1/2 tunna
            Vthsädhe i wreeten, littera F                   3/4 tunna
            Hård waldz höö i engen, littera D, till       4 laß
            Starwaldzhöö i engen, littera E, till          12 laß
K.        En engh enskylt till höö                            6 laß
            Detta hemman hafuer vthiordhen wid Quinnersta, littera M,
            folio 104, och sås medh Östergierdhet.
M.       Vthsädhe                                                1 1/8 tunna
            Ödes åker jbidhem                                 3/4 tunna
N.        Engh ibidem till höö                                 6 laß

2.         Frelsehemman jbidem        1                         6 öreslandh
            hafuer i byemåll 6 stenger
            Vthsädhe i Östergierdhet, littera B          7 7/8 tunna
            Vthsädhe i Wästergierdhet, littera C       9 3/4 tunna
            Vthsädhe i wreeten, littera G                  1 5/8 tunna
            Hårdwaldz höö i enghen, littera D, till     6 laß
            Starwaldzhöö i engen, littera E, till          18 laß
I.          En engh enskylt till höö                           12 laß
            Detta hemman hafuer i vthiordhen widh
            Quinnersta, littera M, folio 104, vthsädhe 1 11/16 tunna
            Ödhes åker jbidem                                 1 1/16 tunna
N.        Hårdhwaldzhöö jbidem    till                  9 laß

3.         Frelsehemman jbidem        1                         6 öres landh
            Detta hemman ähr i alle lägenheeter lijka medh numero 2.
H.        En engh enskylt till höö                           12 laß
            Till dhenne by ähr nödhtorfftig vthmarck och ringha skogh.
O.        En engh till Dufuetorp, num. <...>, folio <...>
            till höö                                                    4 laß


(Karttext:)

Suart mylla
Suart mylla
Starwaldz engh
Betes hage.
Suart mylla
Scala ulnarum.
Starwaldz engh
Beteshage
Röcksta äghor tagha här widh på denna sijdan.
Betes hage.
Leer mylla
Starwaldz eng
Skeenwaldz lindha
Starwaldz eng.
Leer jordh
Stora Tydhö vthiordh eller engh proxime.
Leer jordh.
Leer jordh
Leer jordh.
Jaghare backe
Slätt star waldz engh
Qwinnersta äghor tagha här widh på denna sijdan
Öriordh
Leeriordh
Leer iordh
Tofwigh hård waldz engh.                                                                                                             


1 D.v.s. utsäde