C1: 116


(Rubrik:) Öster Rekarna.                       
    

            Notarum Explicatio
              

M.       Hanghnesta vthiordh. Numeris 1, 2, 3, folio 101.
            Ett gierdhe, sås af hele byen, medh gierdhet
            littera B, vthsädhe                                   4 1/2 tunneland
            Ödesåker jbidem                                    2 7/9 tunneland         
N.        En engh till heele byen Hangnesta
            till hårdwaldzhöö                                     24 laß
            Denne vthiordh ähr vthrechnadt och deelat gårdarna
            emellan och transporterat til sitt behörlighe rum
            och stelle widh huar och en gårdz specification.

O.        En engh till Quinnersta till höö                  8 laß
            folio 98.


(Karttext:)

Qwinnersta äghor pro<x>ime.
Ånsöijea ägh<o>r pro<x>ime.
Öde åker.
Dungh jordh
Här tagher Qwinnersta äghor emot.
Hård waldz engh.
Tofuigh engh.