C1: 117


(Rubrik:) Klåster sochn.                       
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Södre Rödmåssen, nybygge 1  ähr intit skattlagt.
A.        En wreet ett åhrs vthsädhe                       7/8 tunnelandh 
B.        En wret annat åhrs vthsädhe                     9/16 tunnelandh
C.        En starwaldzengh till höö                       8 laß
            Gierdhes engh, littera A, till                     1 laß
            Detta hemman ähr vpbygt på Grönsta ägor och brukas
            medh lof af heele byen.
D.        En beteshaghe till numero 1 i Grönsta, folio 106.
E.         En beteshaghe till numero 2 i Grönsta, folio 106.


(Karttext:)

Betes hage
Betes haghe.
Slätt starwaldz engh.
Ör iord
Ör iordh
Scala ulnarum