C1: 121


(Rubrik:) Klåster sochn.                       
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Resaretorp, cronotorp 1 eller nybygge.  
A.        Södregierdet, en lijten wreet, vthsädhe     5/8 tunneland  
B.        Westergierdhet, en lijten wreet, vthsädhe  1 tunneland 
C.        En kiärr waldz engh till höö                      10 laß
D.        En kiärr engh till höö                                2 laß
E.         Hård waldz engh till höö                          4 laß
F.         En betes haghe.
G.        En betes haghe.
            Hårdwaldz höö i gierdhet, littera B, till höö 3 laß.
            Detta hemman ähr ett afgierdhe torp
            af Hugelsta ägor och hafuer sitt mulebete
            medh sielfue odhalbyen.


(Karttext:)

Betes hage
Hård waldz engh.
Hård waldz engh. 
Sånd iord
Sånd iord.
Odugheligh backe medh mycken skogh
Kiärr waldz engh medh skogh.
Slätt kiärr engh
Betes hage vthan skogh.
Scala ulnarum.