C1: 124


(Rubrik:) Öster Rekarna.                       
    

            Notarum Explicatio
              

A.        En engh till Hughelsta numeris 1, 2, 3, 4, folio 110,
            till höö                            32 laß
            Numero 1 j Hughelsta hafuer i denna ofuanbemälte engh 8 laß höö.
            Numero 2 jbidem hafuer i dhenne engh höö                     8 laß
            Numero 3 jbidem får i dhenne engh höö                          8 laß
            Numero 4 jbidem får i dhenna ofuanbemälte engh höö    8 laß
            Förskrefne engh ähr specificerat widh Hugelsta, numeris 1, 2, 3, 4,
            folio <...>.


(Karttext:)

Swijesta äghor tagha här widh
Grönsta äghor tagha här widh.
Hård waldz engh.
Ånsöijea äghor tagha här widh.
Star waldhz engh.