C1: 125


(Rubrik:) Klåster sochn.                       
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Snåppetorp skattehemman 1/4
A.        Norregierdet ett åhrs vthsadhe1      4 3/8 tunneland
B.        Södregierdet annat åhrs vth sädhe  3 tunnelandh
C.        En starwaldzengh till höö                8 laß

            Dett<a> hemman hafuer en starwaldz
            engh, littera D, folio 116, till höö    10 laß
            Detta hemman hafuer en starwaldz
            engh, littera E, folio 116, till höö    16 laß
            Detta hemman ähr ett afgierda torp
            taget af Wijlesta ägor och hafuer
            sin skogh och vthmarck på Wijlesta
            ägor sampt fiskewatn i Torsille åen.

(Karttext:)

Star waldz engh. Biörke leera
Leer jord
Leer iord
Wijlesta äghor proxime.
Scala ulnarum                          
1 D.v.s. utsäde