C1: 126-127


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.                       
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Wijlesta cronehemman    1                 12 öreslandh
A.        Wästergierdhet ett åhrs vthsädhe        17 tunnelandh
B.        Östergierdhet annat åhrs vthsädhe       9 3/32 tunneland
C.        Lille gierdhet, sås medh Östergierdhet 6 tunneland
D.        En wreet, sås och medh Östergierdhet 1/2 tunneland
E.         En hårdh waldz engh till höö                12 laß
F.         En hårdh waldz engh till höö                20 laß
G.         En starwalldz engh till höö                   60 laß
H.         En fräcknebotn till fräckne och groft
             star waldz höö                                   8 laß
I.          En starwaldz engh till höö                   20 laß

             Till Wijlesta ähr skogh till löf, stöör, giersle
             och wedhe brandh sampt vthmark till öfuerflöd.
             Theslijkes gott fiske vthi åen.

(Karttext:)

Snåppetorps ägor proxime.
Öriord
Håffs äghor proxime
Ör jord
Leeriord.
Här tagher Fröslundha äghor widh.
Hårdh waldz engh
Öriord
Leer jord
Leer jordh
Biörke leera.
Leerjordh
Öriordh.
Öriordh
Hårdh waldz engh
Starwaldz engh
San<k> dya ell<er> fräcknebotn.1
Här tagher Skiulsta äghor widh.
Sanck starwaldz engh.
Scala ulnarum

(Härtill senare tillagd karta i blyerts.)

1 Texten delvis inte synlig i skarven mellan sidorna ms