C1: 128


(Rubrik:) Öster Rekarna.                       
    

            Notarum Explicatio
              

D.         En starwaldz engh, lyder till Snåppetorp numero 1,
             folio 113, till höö                     10 laß
E.          En starwaldz engh, lydher till Snåppe torp numero 1,
             folio 113, till höö                     16 laß
             Deße förskrefne engiear ähre transporterade
             till Snåppetorp, numero 1, folio 113.


(Karttext:)

Slätt star waldz engh
Starwaldz engh