C1: 13


(Rubrik:) Jeäder sochn.

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lönnebärg cronehemman 1/2 är 3 öresland
B.        Östergärdet vthsäde                   5 1/2 tunna                            
C.        Wästergärdet medh wreten som såes
            samma åhr, vthsäde                   6 tunnor  
D.        Höö i wreeten, god hårdwall     5 laß
            Detta hemanet hafwer och 1 eng
            widh Huseby om höö                4 laß
            som fins igen på Hwseby afrijt-
            ningh folio sequentj.
            Leer, sand och swartmylla j bådhe
            giärden.

            Detta hemman haar alla sijna
            egor in om hanck och stöör
            som aff denne afritningh seen-
            deß ähr.

(Karttext:)

Ekee egor proxime.
Betes hage
Snåppetorpß egor proxime.
Hußeby egor proxime.
Scala ulnarum.