C1: 132


(Rubrik:) Öster Rekarna.                      
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Walby prästegårdh cronehemman     1   
A.         Norregierdhet ett åhrs vthsädhe       22 tunneland
B.         Södregierdhet annat åhrs vthsädhe   19 1/4 tunnelandh
C.         En tofuigh hårdh waldz engh till höö 50 laß
D.         En starwaldz engh till höö                12 laß
E.         En kalfhaghe
F.         En träghårdh
G.         En tompte haghe.
             Dhetta hemman hafuer en åker i Gundh-
             bandh, littera L, vthsädhe                1 1/16 tunna
             Detta hemman hafuer i Södhre gierdhet i
             Gundhbandh 4 åkrar, litteris M, N, O, P, vthsädhe    1 1/8 tunna
             Till prästegårdhen ähr vthmarck och mulebete till nödhtorf-
             ten, dock ganska ringha skogh.


2.         Gundband skattehemman     1          6 oreslandh1     
H.         Norregierdhet ett åhrs vthsädhe       7 1/16 tunna
I.          En wreet vthsädhe                           13/16 tunna  
K.        Södhregierdhet annat åhrs vthsädhe 11 tunnor
L.         En åker i Norregierdhet till prästegårdhen
             i Walby, numero 1, vthsädhe           1 1/16 tunna
M.        En åker i Södhregierdhet till prästegardhen
             i Walby, numero 1, vthsädhe           13/16 tunna
N.         En åker jbidem till prästegårdhen, vthsädhe 1/32 tunna
O.         En åker jbidem till prästegårdhen     3/32 tunna
P.          En åker jbidhem till prästegårdhen   1/16 tunna
Q.         En tofuigh hårdh waldz engh till Gund bandh
             till höö                                            15 laß
             Prästegårdhen hafuer och i samma engh, littera Q, höö 6 laß
             Till Gundbandh ähr tree enghiear widh
             Mälsta, litteris M, N, O, folio 126, till höö 6 laß
             Till ofuanbemälte hemman ähr nödhtorfftigh vthmarck och
             mulebete och någhen skogh till giersle och wedhebrandh.


(Karttext:)

Starwaldz engh.
Här på denna sijdhan tagher Mälsta ägor emott.
Dungh iordh
Leer iordh
Dungh iordh
Leer iordh
Leer jordh.
Kalfhaghe
Tompte haghe
Tofuigh hårdh waldz engh.
Trägård
Tofwigh hårdwaldz engh.
Tydhö ängh tagher här widh.
Tydhö äghor proxime.
Eekebacke.                 


1 D.v.s. öresland