C1: 136


(Rubrik:) Öster Reka<r>na                     
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Wickelby cronehemman 1        6 öresland 
A.         Norregierdhet ett åhrs vthsädhe                    10 13/16 tunneland     
B.         Södregierdhet annat åhrs vthsädhe                9 1/8 tunna
C.         En hård waldz engh till höö                           18 laß     
D.         En starwaldz engh till höö                             10 laß
E.         En starwaldz engh till höö                              3 laß
F.         En betes haghe.
G.         En koo haghe.

             Till ofuanbemälte Wickelby ähr ingen skogh eller
             vthmarck eller någhra andhra lägenheeter som hemanet
             kan förbättra.


(Karttext:)

Här tagher Tärrby äghor widh.
Slät star waldz engh
Suart mylla
Kalf hagha
Leer mylla
Hygghby ägor proxime
Godh hård waldz engh
Sånd mylla
Suart mylla
Ramsteens ägor proxime.
Godh hårdh waldz engh
Leer mylla
Walby ägor proxime.