C1: 137


(Rubrik:) Walby sochn.                     
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Lundh skattehemman 1           13 öreslandh 
A.        Östergierdet ett åhrs vthsädhe                       20 tunnelandh     
            Ödhes åker i samma gierdhe                         2 1/2 tunna             
B.         En wreet, sås samma åhr                              1 13/16 tunna
C.         Wästergierdhet annat åhrs vthsädhe              22 tunnor
             Ödes åker ibidem vth sädhe                         1 3/4 tunna              
D.         Skeen waldz höö i enghen, littera D, till        10 laß
E.         Hårdhwaldz engh till höö                              14 laß
F.         Skeen waldz engh till höö                             12 laß   
G.         En elack beteshaghe
H.         En kalf haghe
I.          En kalf haghe

             Till ofuanbemälte Lundh ähr skogh till giersel och wedhebrandh
             och vthmark eller mulebete någerlundha till nödtorfften.
             Flere lägenheeter fins ther till intit.


(Karttext:)

Solby äghor proxime.
Godh hårdwaldz engh
Betes haghe.
Ödesåker
Lindh
Dunghiord
Slätt skeenwaldz engh.
Slätt skeenwaldz engh.
Lindh
Suart mylla
Såndhiordh
Dunghiordh
Ödesåker.
Lindh
Ödes åker
Såndh iord
Sånd mylla
Sandh mylla
Dungh iord
Leer jordh
Suart mylla
Ödes åker.
Scala ulnarum.