C1: 138-139


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Walby sochn.                     
    

            Notarum Explicatio
              

A.         Mälsta hemman           3 
B.         Norregierdhet ett åhrs vthsädhe                    31 tunnelandh     
C.         Södregierdhet annat åhr vthsädhe                 17 tunnelandh     
D.         Wäster gierdhet vth sädhe                            12 tunnelandh       
E.         En engh af skeenwaldh till höö                      20 laß
F.         En starwaldz engh till höö                              5 laß   
G.         En starwaldz engh till höö                              5 laß
H.         Noch en star waldz engh jbidem till höö         5 laß
I.          Noch en star waldz engh jbidem till höö         5 laß
K.        En betes haghe till heele byen.

1.          Cronehemman jbidem    1        4 1/6 öres landh
             hafuer i byemåll 25 alnar.
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera B               12 5/16 tunna    
             Annat åhrs vthsädhe i Södhregierdhet, littera C, 6 3/4 tunna
                                            i Wäster gierdhet, littera D, 4 3/4 tunna       
             Höö i engen, littera E, till                              8 laß
             Höö i enghen, littera F, till                            2 laß
             Höö i enghen, littera G, till                            2 laß
             Höö i engh, littera H, till                               2 laß
             Höö i enghen, littera I, till                             2 <lass>

3.          Cronehemman jbidem    1        4 1/6 öreslandh
             hafuer i byemål 25 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera B               12 5/16 tunna    
             Vthsädhe i Södregierdhet, littera C               6 3/4 tunna   
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera D             4 3/4 tunna   
             Höö i enghen littera E till                              8 laß
             Höö i engiearna, litteris F, G, H, I, till           8 laß

2.          Cronnehemman jbidem    1/4
             hafuer i byemåll 13 alnar.
             Vtsädhe i Norregier<d>het, littera B             6 6/16 tunnelandh    
             Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C             3 1/2 tunneland   
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera D             2 1/2 tunnelandh    
             Höö i engen, littera E, till                              4 laß
             Höö i engiearna, litteris F, G, H, I, till           4 laß
             En tomptehaghe L.

             Denne förbemälte Mälsta hafuer någerlundha skogh
             till giersle och wedhebrandh sampt vth marck eller
             mulebete till nödhtorfften.

M.         En star waldz engh till Gundbandh, numero 2,
              folio 120, till höö                                                      2 laß
N.          En engh jbidem till Gundbandh, <folio> 120, till höö 2 laß
O.          Noch en engh jbidem till Gundband till höö               2 laß
              folio 120.


(Karttext:)

Här tagher Lundz ägor emot.
Dung iord
Biörke leera
Här tagher Walby prästegårdz ägor widh.
Ör leera.
Såndh jordh
Såndh mylla
Leer iordh
Skeenwaldz engh
Leer jordh
Såndh jordh
Såndh mylla
Här tagher Gumbandz ägor widh.
Tompte hage.
Såndh iordh
Leer jordh
Såndh iordh
Tompte haghe
Starwaldz engh.
Leer jordh.
Röslinghe ägor proxime.
Star waldz engh.
Stora Tydö äghor proxime.
Scala ulnarum.