C1: 14-15


(Rubrik:) Öster Rekarne        Jäder sochn.

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hußseby heman    7
            ähr alle lijka stora, vndantagandes
            1 som ähr halfparten mindre änn the
            andre.
            Hwar af the 6 är 7 öresland,
            det 7 är en halfpart där emot.
B.         Norregärdet vthsäde                  79 tunnor  
C.        Södergärdet vthsäde                   65 tunnor  
            Leerjord blandat med sandh i både
            gärden.
D.        En lijten hårdwaldz engh om        39 laß
E.        1 lijten hårdwåldz engh om           19 laß
F.        Stor engen hårdwaldh om            117 laß
G.        1 engh om höö                            39 laß
                                   Summa                214 laß
Q.        Fnugwaldz eng med enebuskar    19 laß
            Numeris 1, 2, 4, 5, 6, 7 äre lijka stora
            Vthsäde till hwar i Norregärdet    12 1/8
            Till numero 3 vthsäde ibidem      6 1/16 tunna
            Vthsäde till hwar af dhe store hema-
            nen i Södergärdet och wreterne  10 tunnor
            Till numero 3                             5 tunnor
            Engh till hwart af the store he-
            manen                                        33 laß
            Till numero 3                              16 laß
H.        Enghage till alle 4 frälsegår-
            derne om höö                             12 laß
I.          Denne engh kommer kommer Eeke och
            Lönnetårp till om höö                  14 laß fins fol. <...>  
K.        1 engh lyder till 1 frälsetårp,
            Eekeberg benämd och drager hö  4 laß
L.         1 beteshage till frälsehemanen
            4, 5, 6, 7.
M.        Beteshage till cronohemanen
             numeris 1, 2, 3.


(Karttext:)

Scala ulnarum.
Lönnebärg egor på denne sidhan.
Bergh och steen
Lönneberg
Snåpptorps eg<or>1
Lönnebergh 1/2 crone2.
Bachar med enebuskar.
Strans engh proxime.
Oxelöts eng proxime.
Fnugwaldz engh med enebuskar.
Godh hårdhwalls engh, slätt.
Jeder gärde proxime.
Fnuggwaldz engh med ekeskog och enebuskar.
Mågla engh proxime.
Släät hårdhwalls engh.
Hårdhwall med eek, enebuskar och graanskogh.
Graanskogh.
Släät och toffwig engh.
Släät hage.
Himmelßenda, Haarby, Häßleby och Jößåkra egor på denna sijdhan alt bortåth
Lappen lacus.1 Lönneberg samt Snåpptorps eg<or> tillagd av senare hand i blyerts
2 Anmärkningen tillagd av senare hand