C1: 140


(Rubrik:) Öster Rekarna.                    
    

            Notarum Explicatio
              

1.          Röslinghe cronehemman       1/2    4 öreslandh
A.         Norregierdhet ett åhrs vthsädhe                    9 1/2 tunna    
B.         Södhregierdhet annat åhrs vthsädhe              7 tunnor    
C.         En wreet, sås medh Södhregierdhet              1 tunna
             Ödhes åker ibidem                                       1/2 tunna
D.         En starwaldz engh till höö                             20 laß
             Hård waldz höö jbidem till                            5 laß
E.         En hård waldz engh till höö                            2 laß
            Gierdhes engh i littera A till höö                     3 laß
            Gierdhes engh i littera B till höö                     1 laß

            Till Röslinghe ähr någerlundha skogh till
            giersle och weedhebrandh sampt vthmarck och
            mulebete till nödhtorfften.


(Karttext:)

Mälsta engh proxime
Ödhes åker
Moiord
Hård waldz engh
Lindh.
Dungh iord
Såndh iordh
Sundh iord
Hårdwaldz engh.
Godh starwaldz engh.
Såndh iordh
Mo iord.