C1: 141


(Rubrik:) Walby sochn.                    
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Åkerby cronehemman 1    8 öreslandh
            och ähr förmedlat.    
A.         Norregierdet ett åhrs vthsädhe                     9 tunneland
B.         Södregierdet annat åhrs vthsade1                  8 1/16 tunneland
C.         En wreet, såås samma åhr                            7/8 tunna
             En wreet, sås medh Norregierdhet               3/4 tunna
             En hårdhwaldz engh till höö                          8 laß
             En betes haghe.
             En kalf haghe.
             Detta hemman hafuer en engh widh
             Hyggby, folio 146, littera M, till höö             2 laß
             Jbidem en engh, fol. 146, littera N, till höö    2 laß

             Till ofuanbemälte Åkerby ähr ganska ringha skogh,
             men vthmarck och mulebete ähr dher till någerlun-
             dha till nödhtorfften.
             Theslijkest hafuer dhetta hemman norßefiske
             en tijdh om åhret i Blackfiälen, andhra lägenhee-
             ter fins dher till ingha.


(Karttext:)

Ör iord
Ör iord
Ör iordh
Betes haghe
Kalfhage
Biörke lera
Grundby ägor proxime.
Godh hårdh waldz engh.
Biörke lera.
Leer iordh
Leeriordh
Eneby ägor tagha här emot på denna sidan.
Scala ulnarum.   


1 D.v.s. utsäde