C1: 144


(Rubrik:) Öster Rekarna.                    
    

            Notarum Explicatio
              

1.          Kullersta cronehemman    1    
A.         Wästergierdhet ett åhrs vthsädhe                   15 1/4 tunna
B.         Östergierdhet annat ahrs1 vthsädhe                12 tunnor
D.         En hårdh waldz engh till höö                          18 laß
             Gierdhes engh i littera <...> till höö                2 laß
E.          En tomptehaghe
             Gierdhes engh i gierdhet, littera <...>, till höö 1 laß
             Detta hemman Kullersta hafuer ringha
             skogh till giersle och wedhebrandh, men
             vthmarck och mulebete hafuer dhet till
             nödhtorfften sampt norßefiske en tijdh
             om åhret i Blackfiälen, annat fiskery
             kan dher widh Kullersta landh intit brukas,
             förty dhet ähr en gallerstrandh.                    


(Karttext:)

Såndh mylla
Odugheligh backe med lingon rijs och skogh.
Sånd iordh
Leer iordh
Leer iordh
Lindh
Grundby ägor proxime
God hård waldz engh
Godh hård waldz engh.
Elack skeenwaldz engh
Hyggby ägor proxime.
Odughelig sandbacke.


1 D.v.s. års