C1: 147


(Rubrik:) Walby sochn                    
    

            Notarum Explicatio
              

A.         Kumbla hemman              3
B.         Östergierdhet ett åhrs vthsedhe                      27 tunnor
C.         Wästergierdhet annat åhrs vthsädhe               22 tunnor
D.         En tofuigh hård waldz engh till höö                 20 laß
E.         En hårdh waldz engh till höö                           31 laß

1.          Cronehemman jbidem      1        4 öreslandh
             hafuer i byemåll 24 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera B                 9 17/32 tunnor
             Vthsadhe1 i Wästergierdhet, littera C             7 3/4 tunneland
             Höö i enghen, littera D                                  7 laß
             Höö i enghen, littera E                                  11 laß

2.          Cronehemman jbidem      1        4 ores landh1
             hafuer i byemåll 24 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera B                 9 17/32 tunnor
             Vthsadhe1 i Wästergierdhet, littera C             7 3/4 tunneland
             Höö i enghen, littera D                                  7 laß
             Höö i enghen, littera E                                  11 laß

3.          Frelsehemman jbidem      1
             hafuer i byemåll 20 alnar bredh åker.
             Vthsäde i Östergierdet, littera B                    7 15/16 tunnor
             Vthsade1 i Westergierdet, littera C                6 1/2 tunneland
             Höö i engen, littera D, till                              6 laß
             Höö i engen, littera E, till                               9 laß

             Till förbemälte Kumbla ähr ganska ringha vthmarck
             eller mulebete och ingen skogh.

(Karttext:)

Här på denna sijdhan tagh<er> Heenesta äghor emott.
Heestberget
Såndh iordh
Såndh iordh.
Leer jordh.
Solby äghor proxime.
Leer iordh
Leer jordh
Leer iordh
Såndiordh
Leer mylla
Dungh iordh
Leer iordh
Leer jordh
Godh slätt hårdh waldz engh
Elack tofuigh hård waldhz engh.
Lundz engh proxime.                                                                                                                                                              
1 D.v.s. öresland