C1: 150-151


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Walby sochn.                   
    

            Notaru<m> Explicatio
              

A.         En starwaldz engh till Kålsta, folio 137,
             littera A, till höö                                      78 1/2 laß
B.         Jbidem hårdhwaldz engh till höö               78 1/2 laß
C.         Noch jbidem en star waldz engh till höö   33 laß
             Summan höö                                          190 laß
             huilket höö ähr deelat hemmanen pro quota effter öres- och
             örtughelandh emellan och transporterat ad suum proprium
             locum, derföre giörs icke behof här vp techna huru myket höö sigh
             belöper på huart hemman.                      
E.          En betes haghe till heele Kålsta by, folio 137.
F.          Noch en betes haghe till heele Kålsta by, folio 137.

D.         En starwaldz engh till Soolby, folio 138,
             littera A, till höö                                      40 laß


(Karttext:)

Här tagher Torsilla äghor emot.
Betes haghe full medh ekeskogh och bergh.
Slätt starwaldh engh.
Blackfielen.
Kålsta wikan.
Starwaldz engh medh lijten aleskogh vthi.
Kohaghe full medh bergh och ekeskogh
Starwaldz engh
Wighby äghor proxime.
Medhelmåtigh hårdh waldz engh medh någhen skogh vthi.
Kråketorps engh proxime.
Scala ulnarum