C1: 152


(Rubrik:) Öster Rekarna.                  
    

            Notaru<m> Explicatio
              

1.          Kråketorp cronehemman 1, 6 öreslandh. 
A.         Norregierdhet ett åhrs vth säde                8 3/4 tunna 
B.         Södhregierdhet annat åhrs vth sadhe1       9 7/8 tunna
C.         Hårdhwaldz engh till höö                          20 laß
D.         Hårdhwaldz engh till höö                          20 laß
E.         En beteshaghe.
             Till detta ofuanbemälte hemman Kråketorp
             ähr någorlundha skogh till giersle och wedhebrand
             sampt vthmark och mulebete till nödhtorfften
             och någet fiske watn i åen.

             Vthi ofuanbemälte engh littera <...> hafua
             alla tree cronegårdharna i Wighby, folio 136,
             engh till höö                                            60 laß
             Huar gårdh 20 laß höö.


(Karttext:)

Torsilla äghor proxime
Solby ägor proxime.
Starwaldz engh
Godh hårdhwaldz engh.
Här tagher Torsilla äghor widh.
Såndh mylla
Såndh iordh
Såndh iordh
Wiggby ägor proxime.
Såndh iordh
Såndh iordh.
Godh hårdhwaldz engh.
Såndh mylla.
Beteshaghe.
Säby engh proxime   
                                                  
1 D.v.s. utsäde