C1: 156


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Hammarby sochn.                  
    

             Notarum Explicatio
              

1.          Littzla Tydö, skattehemman    1         7 öreslandh
A.         Norregierdet ett åhrs vthsäde                   15 tunnor    
             Ödeåker jbidem                                       15/16 tunna         
B.         Södreghierdet annat åhrs vthsäde              19 tunnor
C.         Skeenwaldz engh till höö                           10 laß
D.         Hårdhwaldz engh till höö                           5 laß
E.         Skeenwaldz engh till höö                           4 laß
            Gierdhes engh i littera A till höö                 3 laß
            Gierdhes engh i littera B till höö                 6 laß
F.         En beteshaghe, ödes åker jbidem              7/8 tunna
            Till ofuanbemälte skattegårdh Litzla Tydö ähr nödhtorftigh
            vthmark och mulebete, doch ringha skogh.

            Detta hemman hafuer en skattevthiordh i Diur-
            sta och ähr 2 öreslandh, folio 86, num. <...>,
            hafuer i byemåll i Diursta 12 alnar bredh åker.
            Vthsädhe i Östergierdhet, littera B             2 13/16 tunna
            Vthsedhe i Westergierdhet, littera C          2 15/16 tunna
            Höö i engen littera D till                             8 laß
            Höö i enghen littera E till                            12 laß


(Karttext:)

Här tagher Stora Tydhö äghor näst emott.
Dunghiordh.
Elack slätt skeenwaldz engh.
Leer iordh
Dungh iordh
Leerjordh
Tompte haghe
Leer iordh
Leer iordh.
Ödes åker
Beteshaghe
Dungh jordh.
Ödesåker
Leeriord.
Hammarby äghor proxime.
Elack skeen waldz engh.
Hårdh waldz engh