C1: 158-159


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Sundhby sochn.1                  
    

             Notarum Explicatio
              

A.         Hygghby hemman   2      vthiordh      1
B.         Wästergierdhet ett åhrs vthsäde                  27 tunnor
C.         Östergierdhet annat åhrs vthsäde                25 tunnor
D.         En hårdhwaldz engh till höö                        60 laß
E.         En tofuigh hardh waldz engh til hö               12 laß
F.         En tofuigh hardhwaldz engh till höö             12 lass
G.         En hardh waldz engh jbidem till höö            9 lass
H.         En elack starwaldz engh till höö                   6 laß
Q.         En tofuigh hårdh waldz engh till höö            12 laß

1.          Skattehemman            1
             ohc2 ähr 6 öresland, hafuer i byemåll 6 stängher
             bred åker, huar stångh 6 alnar långh.
             Vthsädhe Wästerghierdhet, littera B           13 1/2 tunna
             Vthsädhe Österghierdhet, littera C             12 1/2 tunna
I.           En liten wreet, sås med Wäster gierdet       5/8 tunna
             Höö i enghen, littera D, till                          30 laß
             Höö i enghen, littera E                                6 laß
             Höö i enghen, littera F                                6 laß     
             Höö i enghen, littera G                               4 1/2 laß
             Höö i enghen, littera H                               3 laß    
             Summan höö i alla engherna                       48 1/2 laß
             Noch höö i enghen, littera Q, till                 6 laß

2.          Frelsehemman jbidem            1/4
             och ähr 2 öres landh, hafuer i byemål
             pro quota 2 stengher, huar stångh 6 <alnar> långh.  
             Vthsädhe Westergierdet, littera B               4 1/2 tunna
             Vthsäde i Östergi<e>rdet, littera C             4 3/16 tunna
             Höö i engen, littera D                                 10 laß
             Höö i enghen, littera E                                2 laß
             Höö i enghen, littera F                                2 laß  
             Höö i enghen, littera G                                1 1/2 laß
             Höö i enghen, littera H                                1 laß   
K.         En lijten wreet, sås med Öster gierdet, vtsäde 7/8 tunna

3.          Skattevthiordh                      1
             lyder till skattegården numero 2 vthi Grund-
             by, folio 30, och ähr 4 öreslandh,     
             hafuer i byemåll 4 stängher bredh åker.
             Vthsädhe Westergierdet, littera B               9 tunnor
             Vthsäde i Österghierdet, littera C                8 5/16 tunna
L.          Vthsäde i wreeten                                       1/4 tunna
             Höö i enghen, littera D                                20 laß
             Höö i enghen, littera E                                4 laß
             Höö i enghen, littera F                                4 laß
             Hoo3 i enghen, littera G                              2 1/2 laß
             Höo3 i enghen, littera H                              2 laß
             Höö i enghen, littera Q, till                          4 laß                
            
             Till denne förbemälte Hyghby ähr någherlunda   
             skogh till weedebrand och mulebete till nödhtorfften
             och norsefiske i Blackfiälen, annat fiskerij
             kan widh Hyggby landh intitt brukas.

M.         En hårdhwaldz engh till Åkerby, follio4 129, til hoo5    2 laß
N.         Jbidem en engh till Åkerby, folio 129, till höö               2 laß
O.         En engh till Tärrby, folio 121, till hoo5                          9 laß
P.          En engh till till Tarrby6, folio 121, till höö                      9 laß


(Karttext:)

Slätt elack skenwaldz engh.
Här på denna sijdhan tagher Tärby ägor widh.
Jägare platz full med granskogh.
Här på denna sijdhan tagher Grundhby ägor widh.
Elack sandhiord
Elack sand iord
Godh bördigh hård waldz engh.
Tofuig hårdwaldz engh.
Leer mylla
Elack sandh iord
Åkerby ägor proxime.
Leer mylla.
Wickelby äghor tagha här emott.
God hård waldz engh
Jäghare backe full med granskog
Elack tofuigh hårdhwaldz engh med enebuskar
Elack sandh och ör iord
Här tager Eneby ägor widh
Eneby ägor proxime.
Walby ägor proxime.
Walby ägor tagha här widh.
Scala ulnarum                


1 Härefter tillagt Vallby  i blyerts av senare hand
2 Fel för och
3 D.v.s.
4 D.v.s. folio
5 D.v.s.
6 D.v.s. Tärby