C1: 16


(Rubrik:) Öster Reekarne.

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Eke cronehemman    4 öresland
B.        Vthsäde i Norregärdet        10 tunnor   
C.        J Södergärdet                     13 tunnor   
            Leerjordh i bådhe gärden.
            Detta hemanet haffwer ingen eng
            hema vthan wed Huseby 1 eng
            om höö                              12 laß
            och fins igen folio <...>.
D.        Beteshage till Eeke.
            Till detta hemanet är hwarken
            skogh, mulebete heller wedebrand.

(Karttext:)

Mågla egor proxime
Nårholma egor närmast
Leermylla
Ekeßnäß egor proxime.
Gran skogh.
Leermylla
Dung iordh.
Kingelöthz egor närmast 
Löntorpß egor på denne sijdhan