C1: 161


(Rubrik:) Stenqwist sochn.

Prästegardhen i Steenquist1            folio     162, 163
Nyby                                             folio    162, 163
Myrtorp                                         folio    164
Frööludha                                      folio    165
Ballsta                                            folio    166, 167
Lööt                                              folio     168
Grinda                                           folio     168
Vlfhaghen                                      folio     169
Sättra                                            folio     169
Koolundha                                    folio     170, 171
Örsta engh                                    folio     172
Torsätter                                       folio     173
Biörsätter                                      folio     173
Hällebergha                                   folio     174, 175
Qwarnetorp                                  folio      176
Örsta                                            folio      177
Kiälbro                                         folio      178
Kiälbro torp2                                folio      180                                                                                                                                          

1 Härefter en blyertsanteckning, även ett par andra nedan, vilka alla här har utelämnats
2 torp troligen tillskivet av annan hand