C1: 162-163


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Stenquist sochn.                  
    

             Notarum Explicatio
              

1.          Prästegårdhen i Steenquist.
             Cronehemman             1      6 öreslandh
             Cronevtiordh jbidem    1      6 öreslandh
             Denna vthiordh ähr lagdh vndher prästegårdhen
             till ewärdheligh egendom och ähr dherpå
             kunghelighe bref. Derföre giörs intit behof
             att hon här specificeras ifrån sielfue
             prästegårdhen, helst emädhan att hon ähr
             i alle lägenheeter lijka medh prästegårdhen.                  
A.         Norregierdhet vthsädhe                             12 1/2 tunna
B.         En wreet, sås samma åhr                            1 5/8 tunna      
C.         Noch en wreet, såås samma åhr                 2 1/8 tunna      
D.         Södhre gierdhet annat åhrs vthsädhe           12 tunnor
E.         En wreet, sås medh Södhregierdhet            3 tunnor      
F.         En starwaldz engh till höö                           90 laß
G.         En starwaldzengh till höö                            15 laß
H.         En betes haghe.
I.           Prästegårdhen hafuer en engh här widh
             Nyby, littera I, till höö                               20 laß
             Detta hemman hafuer en engh widh
             Kolundha, littera E, folio 158, till höö         1 laß
K.         En tomptehagh.

             Till prästegårdhen ähr skogh till giersle,
             weedhebrandh och löfskogh sampt vth-
             marck och mule bete till nödhtorfften.

L.          Steenquist kyrcka.
3.          Klåckaregårdhen.


2.          Nyby cronehemman 1/2        6 öresland
M.        Södregierdh<e>t ett åhrs vthsädhe              9 3/4 tunna
N.         En wreet, sås samma åhr                            1 3/4 tunna      
O.         Wästergierdhet, annat ahrs vthsade1           11 tunnor      
P.          En skeen waldz engh till höö                       12 laß
Q.         En star waldz engh till höö                          16 laß
R.          Hård waldz engh ibidem till höö                  9 laß
S.          En starwaldz engh till höö                           4 laß
T.          En starwaldz engh till höö                           6 laß
V.         En grof star waldz engh till höö                   8 laß
W.        En beteshaghe

             Till Nyby ähr skogh löf, giersle och
             wedhebrandh sampt vth marck till nödhtorfften.


(Karttext:)

Slätt skeen waldz engh
Biörkeleera
Elack sken wadlz engh
Godh hårdh waldz engh
Slät starwaldz engh.
Beteshaghe
Leeriord
Leer iord
Såndh iord
Starwaldz engh
Leer mylla
Slätt starwaldz engh.
Leermylla
Biorcke2 leera
Starwaldz engh
På denna sijdan tagher Balsta engh widh.
Leer mylla
Slätt starwaldz engh
Biörcke lera
Betes haghe
Tompte haghe.
Leer mylla
Biorke2 lera
Leer mylla
Starwaldz engh med någen skogh
Grof starwaldz engh.
Här tagher Kolundha äghor widh på denne sijdan.
Scala ulnarum.   


1 D.v.s. års utsäde
2 D.v.s. Björk