C1: 164


(Rubrik:) Öster Rekarna.                         
    

             Notarum Explicatio
              

1.          Myrtorp cronehemman 1/4         1 öresland
A.         Södhregierdhet ett åhrs vthsädhe      3 tunnelandh
B.         En wreet, sås samma åhr                    7/8 tunnelandh
C.         Noch en wreet, sås samma åhr           5/16 tunnelandh
D.         Östergierdhet, annat åhrs vthsädhe   5 1/4 tunna
E.          Skeenwaldz engh till höö                 16 laß
F.          Hårdh waldz engh jbidem till höö     4 laß

             Detta hemman Myrtorp ähr vpbygt på Balsta ägor
             och hafuer sin vthmarck och mulebete medh sielfua
             odhelbyen1, doch medh sämijea och enigheet. Elliest
             hafuer dhet inga flere lägenheeter än in om hanck
             och stöör, effter dhet att dhet ähr ett afgierdha torp af
             odhelbyen Balsta, hvilken fins folio 154.


(Karttext:)

Skeenwaldz engh.
Öriordh.
Hårdh waldz engh.
Leer iordh
Ör iordh  


1 D.v.s. odalbyn