C1: 165


(Rubrik:) Steenquist sochn.                  
    

             Notarum Explicatio
              

1.          Frölundha cronehemman 1/2    2 öresland
A.         Östergierdhet ett åhrs vthsädhe        6 tunnelandh
B.         Södregierdhet, annat åhrs vth sädhe 4 1/2 tunneland
C.         Starwaldzengh till höö                      20 laß
             Till Frölundha ähr skogh till giersle och wedhebrandh
             sampt vthmarck och mulebete någerlundha till nödh-
             torfften, flere lägenheeter fins här till intit.


(Karttext:)

Såndh mylla
Leer jordh.
Slätt och tofuig starwaldz eng
Leeriordh
Balsta engh tagher här widh på denna sijdhan.
Star waldz engh medh biörke och ale skogh.
Hällebergha äghor proxime.
Slätt och tofuigh starwaldz engh.
Hällebergha proxime.
Scala ulnarum