C1: 168


(Rubrik:) Öster Rekarna.                         
    

             Notarum Explicatio
              

1.          Lööt cronehemman        1/4     1 öreslandh 
A.         Östergierdet vthsädhe                                   2 3/4 tunneland
B.         Wästergierdet vthsadhe1                               3 tunneland                
C.         En starwaldz engh till höö                              4 laß    
D.         En beteshaghe
             Detta hemman Lööt hafwer en engh
             widh Kolundha, littera F, folio 158, til höö    6 laß
             Till ofuanbemälte Lööt ähr någerlundha skogh till
             wedhebrandh och giersle sampt vthmarck och mulebete
             till nödhtorfften på Balsta och Hällebergha ägor.
             Detta hemman ähr ett afgierdha hemman af Balsta och Hälle
             bergha äghor vpbygt.2.          Grindha cronehemman   1/4     1 öresland 
E.          Vthsädhe i Östergierdhet                              3 3/4 tunneland
F.          Wästergierdhet annat åhrs vthsädhe              3 11/16 tunneland                
G.          En wreet vthsädhe                                        1/8 tunnelandh
H.          Hårdh waldz engh till höö                              8 laß
I.           En beteshaghe.
             Detta hemman ähr ett afgierdha torp vpbygt af
             Hällebergha ägor och hafuer sin vthmarck och mulebete sampt
             skogh medh sielfue boolbyen Hellebergha till sin nödtorfft.


(Karttext:)

Betes haghe.
Betes haghe.                                                                   
Örjrod2.
Sand mylla.
Sand mylla.
Örjordh.
Star waldz engh
Godh hård waldz engh.
Ler iord                                                                   


1 D.v.s. utsäde
2 D.v.s. örjord