C1: 169


(Rubrik:) Steenquist sochn.                         
    

             Notarum Explicatio
              

1.          Vlfhaghen, nybygge, cronetorp    1
             ähr wpbygdt på Kolundha äghor och ähr
             skattlagt.     
A.         Wästergierdhet ett åhrs vth sädhe                  1 1/16 tunna               
B.         Östergierdhet annat åhrs vthsädhe                  1 7/8 tunna               
             Gierdes engh jbidem till höö                          2 laß
C.         En stubbigh hårdh waldz engh till höö             5 laß
             Detta hemman hafuer ingen skogh eller vth marck
             eller någhen annan lägenheet.


2.          Sättra, ny bygge, cronetorp    1
             Detta ähr och vpbygt på Kolundha ägor
             och ähr intit skatt lagdt.        
D.         Östergierdhet vth sädhe                                1 11/16 tunna               
             Höö ibidem                                                  1/2 <lass>     
E.         Wästergierdhet vth sadhe1                             2 5/16 tunna
F.         En hårdh waldz engh till höö                          16 laß
             Detta hemman hafuer inghen skogh eller vthmark
             eller några andhra lägenheeter.


(Karttext:)

Elack stubbigh hårdh waldz engh.
Godh hårdh waldz engh.
Leer iordh
Leer jordh
Beteshage.
Leeriord
Lindh.
Leeriordh.
Scala ulnarum.      


1 D.v.s. utsäde