C1: 17


(Rubrik:) Jeäder sochn.

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hårsholma cronohemman   1 är 6 öresland
B.        Vthsäde det ena åhret      11 tunnor   
C.        Det andra åhret               10 tunnor   
            I både gärden är leerjordh.
D.        Höö i denne engh             8 laß
E.         Hårdwaldz engh till höö   20 laß
F.         Slätt beteshage.
            Till föreskrefne by är ingen mehre skogh
            heller vthmark änn som här är
            annoterat på charta.


(Karttext:)

Prästegårdens ägor proxime
Godh engh.
Leermylla
Aspelund
Leermylla
Dung iord.
Ößby ägor proxime.
Hård wald.
Starr.
Kiula engh proxime.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Författad 1645 af Jacob Christophersson Stenklyft. Kunglige secreteraren Robson.