C1: 172


(Rubrik:) Öster Rekarna.                         
    

             Notarum Explicatio
              

A.         En starwaldz engh till Örsta numeris 1, 2, 3,
             folio 165, till höö                                94 laß

             Skattegården numero 1 j Örsta, hafuer
             här i enghen, littera A, höö                 32 laß

             Frelsegårdhen numero 2 i Örsta, hafuer
             här i engen, littera A, höö                   34 laß

             Frelsegården numero 3 i Örsta, hafuer
             här i enghen, littera A, starwaldzhöö   28 laß


(Karttext:)

Här tagher Kolundha äghor widh på denna sijdan.
Starwaldhz engh
Kärr engh medh skogh vthi.
På denna sijdan tagher Öckna engh wijdh.