C1: 173


(Rubrik:) Steenquist sochn.                         
    

             Notarum Explicatio
              

1.          Torsätter cronehemman      1/2
A.         Norregierdet vthsädhe                    6 3/4 tunna
B.         Södregierdhet annat åhrs vthsädhe  8 1/2 tunna  
C.         Hårdhwaldz engh till höö                8 laß
D.         Starwaldz engh jbidem till höö        10 laß

             Detta hemman Torsätter ähr ett afgierdha
             torp af Hällebergz ägor och rådher intit wijdhare
             än inom hanck och stöör, vthan måste medh lof, ja
             och minne hafua sin boskap på bolbyßens vthmarck.

I.           En engh till numero 1 i Hällebergha, folio 162,
             till höö                                             4 laß

2.          Biörsätter cronetorp 1 eller nybygge,
             vpbygt på Hällebergz ägor.  
E.         Östergierdhet vthsädhe                    15/16 tunna
             Hård waldz engh ibidem till höö      6 laß    
F.          Norregierdhet vthsadhe1                7/8 tunna 
             Engh ibidhem till höö                      1 laß
G.         En wreet vthsädhe                          5/16 tunna
             Engh ibidem till höö                        1 laß          
H.         En wreet vthsädhe                          3/32 tunna
             Engh ibidem till höö                        1 laß          
             Thetta torp ähr och ett afgierdha torp af Hällebärgz ägor
             vpbyghdt och hafuer inghen skogh eller vthmarck meer
             än såsom byen will dhet godhwillighen vnna och effterlåtha.


(Karttext:)

Leer iordh
Hård waldz eng
Leer iord
Såndh jordh
Star waldz engh
Leer iordh
Leer iordh
Leer iordh
Sandh iord
Starwaldz engh med någen biörke skogh
Sånd iord.
Måssigh hård waldz engh.
Måssigh hård waldz eng med någen börke skogh.
Leer iord
Hård waldz engh
Leer iord
Scala ulnarum
                      
1 D.v.s. utsdäde